Ogród astrobiologii

Dowiedz się czym jest terraformacja…

Dla miłośników eksperymentów, próbek, mikroskopów i biologii, proponujemy zorganizowanie specjalnych warsztatów w oparciu o tzw. astrobiologię. Uczestnicy otrzymują fartuchy, rękawiczki jednorazowe oraz przybory, które umożliwiają im wcielenie się w rolę naukowców badających zachowanie organizmów żywych w kosmosie. Koordynator nauczy jak obsługiwać mikroskop, a nawet pomoże założyć małą plantację sadzonek w przygotowanych wcześniej pojemniczkach z gruntem podobnym do marsjańskiej gleby, które później uczestnicy zabiorą ze sobą do domów. W ramach warsztatów można przeprowadzić dodatkowe aktywności jak doświadczenia z żywnością liofilizowaną, jadalną szarańczą, czy badaniami powietrza, wody i gleby